<<
>>

Kamienica Przy ulicy Więckowskiego 26

ul. Więckowskiego 26

Wstęp

Kamienica powstała przed 1888 rokiem na ulicy Nowo Cegielnianej – nazwa upamiętniała pierwszą łódzką cegielnię do której prowadziła dzisiejsza ul. Więckowskiego. Pomiędzy 1933, a 1939 rokiem zmieniono nazwę ulicy na Śródmiejską, ale ta praktycznie nie zachowała się w świadomości łodzian. Po wojnie upamiętniono płk. Stanisława Więckowskiego, nazywając jego nazwiskiem ulicę od ul. Piotrkowskiej do alei 1 Maja.

W Archiwum Państwowym w Łodzi można odszukać kilka planów rozbudowy nieruchomości znajdującej się przy dzisiejszej Więckowskiego 26.

W 1888 roku, przemysłowiec Markus Füchs wystąpił z wnioskiem o pozwolenie na budowę: murowanej, dwupiętrowej tkalni ręcznej, z poddaszem i ustępami oraz przeróbkę trzypiętrowej klatki schodowej [1], a także o nadbudowę trzech murowanych, z ustępami, pięter na istniejącej murowanej, parterowej oficynie fabrycznej [2].

 

Obydwa projekty sygnował wybitny łódzki architekt Gustaw Landau-Gutenteger (1862-1917).

Historia

W kolejnych latach budynek musiał zmienić właściciela, gdyż kolejne teczki znajdujące się w Archiwum opisane są nazwiskiem Lejba Jakuba Blechsteina jako właściciela, a datowane są na rok 1896 [3] i 1897 [4]. Obydwa dokumenty mówią o braku zatwierdzenia i zdjęciu z natury dwóch oficyn wybudowanych być może nielegalnie przez właściciela.

 Drugi z powyższych projektów sygnuje swoim nazwiskiem arch. Adolf Zeligson. Jako właściciele występują tam również: Sern Enzel Kurland i Symcha Schenfeld,

Wydarzenia

Dziś kamienica straciła swój , wymaga pilnego remontu aby jej ozdobna w gipsowe detale fasada nie popadła w zupełną ruinę.

Ciekawostką odnośnie położenia nieruchomości może być południowa granica działki na której jest ona położona. Otóż odcina się ona od sąsiadki skosem. Kiedy spojrzymy na układ całego kwartału, zauważymy, że działki biegnące w jego środku mają właśnie dziwny, skośny kształt. Jest to charakterystyczne dla tej części miasta. Są to pozostałości układu pól, które były tutaj w XIX wieku, a na których powstała część Łodzi zwana dzisiaj Starym Polesiem. Taki stan działek jest dowodem na zachodzenie bardzo gwałtownego procesu urbanizacji tych ziem. Głód powierzchni inwestycyjnych zmuszał lokalne władze do sprzedawania działek w takim układzie w jakim istniały, bez prostowania ich przy użyciu geodetów, co wydłużyłoby znacznie proces sprzedaży. Dlatego dziś w układzie zabudowań w tej części Łodzi możemy obserwować zakonserwowany kształt pól uprawnych sprzed wieków.

Dziś (po 29.12.1989)

Dziś kamienica straciła swój , wymaga pilnego remontu aby jej ozdobna w gipsowe detale fasada nie popadła w zupełną ruinę.

Ciekawostką odnośnie położenia nieruchomości może być południowa granica działki na której jest ona położona. Otóż odcina się ona od sąsiadki skosem. Kiedy spojrzymy na układ całego kwartału, zauważymy, że działki biegnące w jego środku mają właśnie dziwny, skośny kształt. Jest to charakterystyczne dla tej części miasta. Są to pozostałości układu pól, które były tutaj w XIX wieku, a na których powstała część Łodzi zwana dzisiaj Starym Polesiem. Taki stan działek jest dowodem na zachodzenie bardzo gwałtownego procesu urbanizacji tych ziem. Głód powierzchni inwestycyjnych zmuszał lokalne władze do sprzedawania działek w takim układzie w jakim istniały, bez prostowania ich przy użyciu geodetów, co wydłużyłoby znacznie proces sprzedaży. Dlatego dziś w układzie zabudowań w tej części Łodzi możemy obserwować zakonserwowany kształt pól uprawnych sprzed wieków.

Linki

[1]  APŁ, RGB – WB, syg. 604

[2]  APŁ, RGB – WB, syg. 421

[3]  APŁ, RGB – WB, syg. 5908

[4]  APŁ, RGB – WB, syg. 6443

[5]  Przy tworzeniu notki biograficznej korzystano z opisu na stronie:
      http://bip.uml.lodz.pl/index.php?str=1533

Uwagi

Ta kategoria nie zawiera treści (Lub ta informacja nie jest dostępna w tym języku)

Dane Znacznika

Kraj Polska Polska
Miasto Łódź Łódź
Adres ul. Więckowskiego 26
Zmiany Nazwy Ulicy do 1933 Nowa Cegielniana, 1933-1939 Śródmiejska, 1939-1945 Moltkestraße, od 1945 Więckowskiego
Dzielnica Stare Polesie
Rejestr Zabytków Obiekt wpisany do ewidencji zaby
Architekt(-ci) Gustaw Landau-Gutenteger, Adolf Zeligson
Liczba Pięter 3
Początek Budowy przed 1888
Ukończenie Budowy ok. 1897
Główne Przeznaczenie Budynek mieszkalny
Pierwszy Właściciel Markus Füchs
Kolejni Właściciele Lejb Jakub Blechstein
Znaczący Lokatorzy Arnold Mostowicz


ZnacznikiPersonalne

Stwórz Znacznik Personalny