עיריית לודז׳ עיריית לודז׳ המרכז לדיאלוג ע״ש  מארק אדלמן, לודז׳, פולין המרכז לדיאלוג ע״ש מארק אדלמן, לודז׳, פולין
ארכיון המדינה בלודז׳, פולין ארכיון המדינה בלודז׳, פולין אוניברסיטת לודז׳ אוניברסיטת לודז׳
האקדמיה לאומנות יפה ע״ש ולדיסלב סטז׳מינסקי האקדמיה לאומנות יפה ע״ש ולדיסלב סטז׳מינסקי מוזיאון מסורת העצמאות בלודז׳ מוזיאון מסורת העצמאות בלודז׳