1 Poszukaj kodu QR Znacznika Czasu na ścianach budynku.
2 Zeskanuj kod QR i poznaj szczegółową historię obiektu.
dowiedz się więcej

“Znacznik Czasu” to projekt mający na celu gromadzenie i kompletowanie dokumentów opisujących historię życia miast.

Studenci i uczniowie będą rekonstruować tę historię, wydobywając jej fragmenty z danych archiwalnych, naukowych opracowań oraz z rozmów z mieszkańcami.

Gromadzone informacje będą dotyczyć rozmaitych aspektów funkcjonowania budynków w przestrzeni miejskiej przez cały okres ich istnienia. W ramach działań projektowych będziemy poszukiwać zarówno aktualnych zdjęć, jak i fotografii z przeszłości. Interesować nas będą informacje dotyczące zarówno przeznaczenia budynków w momencie projektowania, jak i ich obecne funkcje. Cenne będą dla nas dane o rozwiązaniach architektonicznych i technologicznych, które zostały zastosowane przy budowie obiektów. Ważne będą także detale, którymi je zdobiono. Będziemy zwracać szczególną uwagę na rozwiązania unikalne. Poszukujemy również informacji związanych z życiem mieszkańców na opisywanych posesjach – tego, jak wykorzystywali budynki, jak je zmieniali, jakie wydarzenia miały miejsce się w ich murach. Wreszcie, będziemy się starali zebrać dane o obecności budowli w ewoluującym urbanistycznym krajobrazie miasta – zmianach adresów, nazw ulic oraz wszelkich innych istotnych wiadomości.

Zgromadzone informacje zostaną zdigitalizowane i skatalogowane po oszacowaniu ich wartości dla celów projektu. Opracowane dane zostaną udostępnione poprzez stronę internetową projektu.

Projekt umożliwi także mieszkańcom opisywanych budynków dodanie „osobistego znaku” do tworzonego historycznego obrazu konkretnej posesji, który to znak będzie reprezentował ich własny wkład w życie tego miejsca.

Odwiedzający, skanując kod QR umieszczony na ścianie budynku, będą mogli odbyć wirtualną podróż w czasie, by poznać historię miejsca i jego mieszkańców.  

Aktualności

27-09-2016

Dzisiaj o godzinie 12:00 w hotelu Savoy w Łodzi odbyło się oficjalne rozpoczęcie projektu znaczków czasu w mieście. Prosimy śledzić nas na Facebooku stronie projektu.

czytaj więcej

07-04-2017

Mamy przyjemność ogłosić, że podjęliśmy współpracę z Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi. (http://www.muzeumtradycji.pl/?lang=pl).
W ramach współpracy, zabytkowe budynki należące do muzeum zostaną dokładnie udokumentowane i opisane na naszej stronie internetowej, zaś nasi badacze uzyskają dostęp do bazy danych muzeum, co ułatwi im prowadzenie zarówno badań, jak i wspólnych projektów i wydarzeń.
Z tego miejsca bardzo chcielibyśmy podziękować dyrektorowi Muzeum, Panu Piotrowi Machlańskiemu za podjęcie współpracy z naszą fundacją.

czytaj więcej